Lení tábory

Podzimní tábory

Zimní tábory

Pobytové akce pro děti a rodiče s dětmi


18.
července
2009
RS Dopravák, Chřiby, 2009

Typ pobytu: letní – dětský tábor
Termín: 18.července 2009 - 27.července 2009
Celotáborová hra M*A*S*H* 2009

Vedoucí:
PhDr. Jan Dudek - Hlavní vedoucí
Mgr. Pavla Podloučková - Programová vedoucí
Ing. Radek Papež - Oddílový vedoucí
Ing. Tomáš Kučera - Oddílový vedoucí
Ing. Lucie Dadáková - Oddílová vedoucí
Mgr. Kamila Vaňková - Zdravotnice


Přihláška na pobyt

MÍSTO KONÁNÍ

Rekreační středisko leží ve velmi klidném prostředí cca 8 km od Buchlovic uprostřed smíšených lesů. Součástí areálu jsou mnohá hřiště (volejbal, fotbal,…), bazén, společenský sál, společenská místnost, herna stolního tenisu, ohniště. Toalety a sprchy jsou umístěny v budově areálu a prošly celkovou rekonstrukcí. Během pobytu se o děti starali zkušení táboroví vedoucí, zdravotník a specializovaní lektoři.

UBYTOVÁNÍ

Mladší děti jsou ubytovány ve zděné budově, starší ve čtyřlůžkových chatkách.

SPECIALIZACE TÁBORA

Všechny děti si volí jednu z nabízených specializací.
Specializace mají časovou dotaci minimálně 10 hodin během tábora.
Prodloužení je možné na základě aktuální situace a zájmu dětí.
Jednotlivá zaměření vedou zkušení lektoři.

Sportovní zaměření

Sportovní specializace byla určena pro dívky i chlapce bez omezení věku. Během pobytu si děti vyzkoušely nejrůznější kolektivní sportovní hry dle výběru – fotbal, volejbal, basketbal, softball, ringo atd. Využívaly také bazén, který se nachází v areálu.

Taneční specializace

Taneční specializace byla určena pro děti ve věku od deseti let, pro kluky i holky, co mají trochu rytmu v těle, rádi se pobaví tancem a chtějí se přiučit něco nového. Náplní byly především latinsko-americké tance jako jive, chacha, rumba, mambo a populární salsa.

Výtvarné zaměření

Výtvarná specializace nebyla věkově omezena a byla určena pro dívky i chlapce, kteří rádi malují, tvoří, vyrábí a učí se něco nového. Během tábora si děti vyzkoušely nejrůznější výtvarné techniky a domů si odvezly nejrůznější výrobky, například z korálků, slupovacích barviček, hedvábí, vlastnoručně vyrobené dárkové tašky a další. Specializaci vedla naše výtvarnice Hanka.

Deskové hry

Tuto specializaci si mohli zvolit chlapci i dívky bez věkového omezení. Byla určena těm, kteří si chtěli odpočinout od pohybových aktivit a zahrát si něco vsedě. V zásobě jsme měli pestrou paletu her. Od těch notoricky známých, jako jsou Activity, Osadníci z Katanu, Carcassonne nebo Česko, až po méně známé, jako je například Ubongo, Dobble, Dixit atd.

STRAVOVÁNÍ

Strava je zajištěna formou plné penze (5x denně - domácí strava), celodenní pitný režim.

DOPRAVA

Smluvním autobusem z Brna a zpět.

Celotáborová hra

M*A*S*H 2009

Celotáborová hra byla zpracovaná na motivy známého televizního seriálu. Celý tábor – stejně jako jeho filmová předloha, se skládal z dílčích epizod, odehrávajících se v prostředí vojenského tábora.
            Šlo o to, sehrát za pomoci pár komiků = vedoucích parodii na armádu. Děti byly označkovány známkami na krku a rozděleny do rot. Ty soupeřily v jednotlivých etapách na velkém mimořádném cvičení jednotky M*A*S*H 2009.
            Bylo to téma bohaté na nápady, zmotivovat ,,mashácky" se dá prakticky cokoli. Nedrželi jsme se přesně seriálu a nehrály postavy podle něj. Nikdo nebyl Frank ani Hawkey, ale rozhodně nesměl chybět Klinger ani ,,Šťabajzna“, i když v našem podání se jmenovali jinak.:-)
            Jsme v armádě, takže se velí, pochoduje, salutuje. Ale jsme M*A*S*H, takže se všechno paroduje. Vedoucí chodí na nástupy sice ve vojenském, ale s detaily upravenými – čepice s odznáčky, župan apod. Jako osobní zbraň slouží píšťalka a probíhá také nácvik střelby (k ústům – pal!). Plně se využívá povyšování a naopak degradace. Známku musí mít každý voják neustále u sebe, její ztráta či nenošení je sankcionováno. Udělují se řády, a to za sebešílenější maličkosti, nechybí ani purpurové srdce. V armádě je možné poručit všechno. Včetně toho, že pro pozvednutí morálky se nařizují mimořádné Vánoce a všichni musí dodržovat vánoční náladu.:-) Vše se musí neustále proplétat paragrafy a vojenskými nařízeními – armáda má svůj řád!
Co dodat na závěr?

Velitelství M*A*S*H žádá všechny vojáky ročníků 1992 – 2004 v záloze, schopné služby, aby se zaregistrovali u nejbližší vojenské posádky z důvodu MIMOŘÁDNÉHO CVIČENÍ, které proběhne v letních měsících tohoto roku, ve dnech 18. – 27.7. na základně RS Dopravák. Další informace vám poskytne důstojník pro styk s veřejností.

Povolávací rozkaz

Jméno a příjmení ……………………

Bydliště ……………………

Razítko okresní vojenské správy

Povolávací rozkaz  číslo … … … …

Vojenská hodnost………………..        datum narození …………

Povolávám Vás k nastoupení:

*) pravidelného vojenského cvičení v trvání ……. dní

*) mimořádného vojenského cvičení v trvání …... dní

*) dobrovolného vojenského cvičení v trvání ……. dní

*) co se nehodí, škrtněte!

Dostavte se dne 22. 7. 2009 přesně v … hodin k vojenskému útvaru M*A*S*H 2009 posádka Smraďavka. Sraz přesně v ….. hodin, místo: …… .

                                                                       ……………………..

                                                                       Podpis velitele VÚ

Neuposlechnutí tohoto rozkazu a jeho zneužití je trestné! Přečtěte si důkladně poučení na rubu tohoto rozkazu.

POUČENÍ:

  • Obdržení povolávacího rozkazu a nástup na vojenské cvičení oznamte ihned svému zaměstnavateli.
  • Na vojenské cvičení jste povinen nastoupit k útvaru v den a hodinu uvedenou na povolávacím rozkaze. Jakékoli nepřesnosti a nekázeň bude trestána.
  • Nebudete-li ze zdravotních důvodů schopen nastoupit cestu na vojenské cvičení v den uvedený v povolávacím rozkaze, oznamte to na posádkové správě, která Vás na cvičení povolala.
  • Uzavřel-li jste v době obdržení dotazníku povolance sňatek, popřípadě naskytly-li se jiné závažné okolnosti a tyto skutečnosti jste dosud posádkové správě nenahlásili, učiňte tak neprodleně po obdržení tohoto povolávacího rozkazu.
  • Na vojenské cvičení neberte vlastní motorové vozidlo, větší finanční obnosy, cenné předměty, rodiče a zvířata všech druhů, barev a velikostí. 

Sdílejte s přáteli

© 2016 encoded by Jan Podloučka